Newsroom

Onderzoek: ‘cashless stad’ zou Amsterdam jaarlijks 6,4 miljard euro kunnen opleveren

18/10/2017

Press Release Image

Amsterdam - 18 oktober 2017 - Visa (NYSE: V) heeft de resultaten bekendgemaakt van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Roubini ThoughtLab in opdracht van Visa. In de studie worden de economische voordelen onderzocht van toenemend gebruik van digitale betaalmethoden in grote steden wereldwijd. Conclusie: wanneer er vaker een beroep wordt gedaan op elektronische betaalmethoden, zoals betaalkaarten en mobiel betalen, kan dat netto een voordeel opleveren tot wel 399 miljard euro per jaar in de 100 onderzochte steden. Ruwweg komt dat neer op drie procent van het gemiddelde bruto binnenlands product van deze steden. Een transitie naar ‘cashless stad’ zou Amsterdam tot wel 6,4 miljard euro per jaar opleveren.

“Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments” is een onderzoek naar de potentiële netto voordelen voor steden die een realiseerbaar niveau van ‘cashless betalingen' nastreven. Dit niveau wordt gedefinieerd door uit te gaan van het aantal digitale betalingen dat op dit moment wordt uitgevoerd door de top 10% digitale betalers in een stad. Als alle mensen in die stad net zo veel digitaal zouden betalen, is het realiseerbare niveau bereikt.

In het onderzoek is nagegaan wat de korte en langere termijn voordelen zijn wanneer we minder afhankelijk zouden worden van contant geld. Dit is onderzocht voor drie grote groepen: consumenten, bedrijven en overheden. In de 100 onderzochte steden zou het gecombineerde directe netto voordeel op kunnen lopen tot bijna 399 miljard euro, zo luidt de conclusie. Niet alleen op internationaal niveau, maar ook op nationaal niveau levert het economische voordelen op wanneer consumenten, bedrijven en overheden vaker een beroep zouden doen op digitale betaalmogelijkheden.

Voordelen op internationaal en nationaal niveau

  • Het directe netto voordeel voor consumenten in de 100 steden wordt geschat op bijna 24 miljard euro per jaar. Dit is te danken aan een aantal factoren, zoals bespaarde tijd (3,2 miljard uren die niet hoeven te worden besteed aan bank-, detailhandel- en doorvoertransacties). Ook zou het aantal cash gerelateerde misdrijven afnemen. Voor de stad Amsterdam wordt het directe netto voordeel voor consumenten geschat op 680 miljoen euro per jaar.
  • Het directe netto voordeel voor bedrijven in de 100 steden wordt geschat op meer dan 265 miljard euro per jaar. Deze impact is het gevolg van verschillende factoren, zoals bespaarde tijd (3,1 miljard uren die niet hoeven te worden besteed aan het verwerken van inkomende en uitgaande betalingen). Daarnaast neemt het klantenbestand van zowel online als in-store bedrijven toe, wat zorgt voor een grotere omzet. Het directe netto voordeel voor bedrijven in Amsterdam wordt geschat op 3,1 miljard euro per jaar.
  • Het directe netto voordeel voor overheden in de 100 steden wordt geschat op 110 miljard euro per jaar. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren: meer inkomsten uit belastingen, meer economische groei, kostenbesparingen door efficiëntere administratie en minder kosten voor strafrechtelijke procedures (het aantal cash gerelateerde misdrijven neemt immers af). Het directe netto voordeel voor de overheidsinstellingen in Amsterdam wordt geschat op 2,8 miljard euro per jaar.

"Dit onderzoek toont aan dat consumenten, bedrijven en overheden een aanzienlijk voordeel zouden hebben als een stad streeft naar een groter draagvlak voor digitaal betalen", zegt Ellen Richey, vicevoorzitter en chief risk officer bij Visa. "Samenlevingen die overstappen van betalingen in contanten naar digitale betalingen, zullen de voordelen ervaren van grotere economische groei, minder misdaad, meer werkgelegenheid, hogere lonen en hogere productiviteit onder werknemers."

"Dankzij digitale technologieën transformeert de manier waarop stadsbewoners winkelen, reizen en leven razendsnel. Denk bijvoorbeeld aan smartphones en wearables, maar ook aan kunstmatige intelligentie en zelfrijdende auto's", vertelt Lou Celi, hoofd van Roubini ThoughtLab. "Volgens onze analyse kan een stad pas werkelijk de stap zetten naar een digitale toekomst als er sprake is van een solide basis voor elektronische betalingen."

Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments geeft verder 61 aanbevelingen voor beleidsmakers. Zij kunnen hun steden efficiënter maken door in toenemende mate over te stappen op digitale betalingen. Een paar voorbeelden: overheden kunnen programma’s opzetten om de financiële basiskennis te vergroten en zo ‘unbanked’ in het banksysteem te krijgen. Maatregelen gericht op het uitbreiden van nieuwe betaaltechnologieën kunnen een drijfveer vormen voor innovatie. En steden kunnen ervoor zorgen dat er veilige, open betalingssystemen komen in alle transportnetwerken. De mogelijkheden zijn legio.

In aanvulling op het onderzoek Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments ontwikkelden Visa en Roubini ThoughtLab een online tool voor datavisualisatie. Met de tool kan het niveau van digitaal betalen voor elk van de 100 onderzochte steden worden verhoogd of verlaagd. Dit verschaft een beter inzicht in de voordelen van een maatschappij die minder afhankelijk is van contant geld. De online tool en het rapport zijn te vinden op: https://usa.visa.com/cashless-cities.

Over het onderzoek

Roubini ThoughtLab is een toonaangevend bureau dat zich bezighoudt met evidence-based economisch onderzoek. Voor deze studie ondervroeg het bureau in 2016 3.000 consumenten en 900 bedrijven in zes steden (Tokio, Chicago, Stockholm, São Paulo, Bangkok en Lagos), met verschillende adaptatie niveaus van digitale betalingsmogelijkheden. In de enquête werd het gebruik en de acceptatie van digitaal betalen gemeten. De onderzoekers vroegen ook naar de kosten-batenbeoordeling van fysiek en digitaal geld. Ze extrapoleerden vervolgens de resultaten van deze enquête op basis van specifieke demografische en economische gegevens naar 94 andere steden over de hele wereld. Zo gingen ze na wat de netto-invloed zou zijn van een verschuiving naar een economie zonder contant geld op consumenten en bedrijven in iedere stad. Met behulp van andere bronnen konden ook de verwachte effecten op de overheid worden bepaald. De onderzoekers maakten gebruik van de Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en andere gerespecteerde secundaire gegevensbronnen om hun onderzoeksresultaten uit te breiden en een aantal algemene bevindingen te formuleren. Het onderzoeksteam maakte ook een schatting van de 'katalytische' impact (de impact op economische groei, productiviteit, werkgelegenheid en lonen) die een verschuiving naar digitaal betalen tot gevolg zou hebben in alle 100 onderzochte steden. Ze baseerden zich daarvoor op een econometrisch model dat door verschillende centrale banken en andere instellingen wordt gebruikt, het zogenaamde NIGEM-model (National Institute Global Econometric Model). De studie is uitgevoerd in opdracht van Visa. Roubini ThoughtLab heeft op onafhankelijke wijze de enquêtes afgenomen, het onderzoek uitgevoerd en de analyse ontwikkeld.