Visa Solution Servicevoorwaarden

BELANGRIJK: LEES DE VOLGENDE VISA SOLUTION SERVICEVOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DOOR. ALS U ZICH IN DE VISA SOLUTION HEBT GEREGISTREERD OF EEN KAART VOOR DE VISA SOLUTION HEBT GEACTIVEERD, ERKENT U DAT U AL DEZE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT. DEZE VOORWAARDEN VERVANGEN ALLE VOORGAANDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VISA SOLUTION.

Voor registraties van de Visa Solution na 1 juli 2024 geldt dat het volgende artikel van toepassing is.

De beschikbaarheid van de Visa Solution is afhankelijk van de geschiktheid van de kaarthouder. U begrijpt dat wanneer uw Issuer Click to Pay aanbiedt, u mogelijk niet voor de Visa Solution in aanmerking komt. Visa kan echter samenwerken met uw Issuer (inclusief door informatie te delen die u hebt verstrekt om u te registreren voor de Visa Solution) om ervoor te zorgen dat u passende en gestroomlijnde diensten ontvangt. Als u niet in aanmerking komt voor de Visa Solution, begrijpt u dat het bevestigen van deze Voorwaarden geen overeenkomst met Visa creëert en dat de overige Voorwaarden niet van toepassing zijn. Termen met een hoofdletter zijn zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.

  1. De Visa Solution

  De Visa Solution wordt beheerd door Visa U.S.A. Inc. (“Visa”). Contactgegevens voor Visa vindt u hieronder in het gedeelte L bij “Neem contact met ons op”.

  Zoals hij in deze Voorwaarden wordt gebruikt, betekent de term “Visa Solution” al het volgende: alle functies, functionaliteit en services van Visa Click to Pay en/of Visa Checkout die nu beschikbaar zijn of in de toekomst worden toegevoegd, ongeacht of deze de merknaam Visa Click to Pay of Visa Checkout hebben of een andere merknaam en ongeacht of deze beschikbaar zijn via de website of mobiele site van de Visa Solution die gebruikt wordt als domein of subdomein (“Website”) of via een applicatie of functionaliteit aangeboden door een uitgevende bank of betaalinstelling, retailer of andere externe partij (gezamenlijk “Services” genoemd); de logo’s, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, video’s, afbeeldingen, software en andere content en materialen van Visa of haar licentiehouders die beschikbaar zijn via de Visa Solution, en de selectie en opstelling daarvan (gezamenlijk “Content” genoemd); en de hardware, software en netwerken van Visa die samenhangen met het ter beschikking stellen van de Visa Solution aan u (gezamenlijk het “Visa Solutionssysteem” genoemd).

  De Visa Solution biedt u (i) de mogelijkheid om een betaalrekening en andere gerelateerde informatie op te slaan zoals e-mailadres, mobiel telefoonnummer en factuur- en verzendadressen ("Kaartgegevens") voor uw Visa-tegoed, debet- en reloadable prepaidkaarten en andere kaarten of betaalmethoden waarvan Visa heeft besloten dat ze in aanmerking komen voor gebruik met de Visa Solution ("In Aanmerking Komende Kaarten"); en (ii) de mogelijkheid om de Visa Solution te gebruiken om uw Kaartgegevens te delen met verkopers, of andere externe partijen, die het pictogram Click to Pay weergeven waar Visa wordt aanvaard of die het Visa Checkout-logo weergeven, om ze in staat te stellen een transactie te verwerken. Visa kan automatisch bepaalde Kaartgegevens bijwerken, zoals kaartnummer en vervaldatum, zoals verstrekt door de financiële instelling of andere rechtspersoon die uw In Aanmerking Komende Kaart(en) heeft uitgegeven (“Issuer”).

  Uw Issuer kan aanvullende informatie verstrekken over uw In Aanmerking Komende Kaart(en), zoals de beschikbaarheid van beloningspunten, termijnafbetalingsopties en andere voordelen in verband met In Aanmerking Komende Kaart(en). Als dat het geval is, presenteren we deze informatie aan u in de Visa Solution zoals deze is, zoals u deze hebt ontvangen van de Issuer van uw In Aanmerking Komende Kaart. Als u vragen hebt over deze informatie, neem dan contact op met uw Issuer.  Indien van toepassing zal Visa uw informatie verwerken om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze opties of voordelen, en om deze aan u te tonen.

  Wanneer u de Visa Solution gebruikt, zullen we uw Kaartgegevens naar de retailer of andere toepasselijke externe partij sturen om deze in staat te stellen de transactie te verwerken. Visa kan een numeriek surrogaat (een token) van het Visa-betalingsrekeningnummer van uw in aanmerking komende Kaart genereren om uw In Aanmerking Komende Kaarten beter te kunnen beschermen. U gaat ermee akkoord dat de retailer of andere toepasselijke externe partij informatie over de transactie kan doorgeven naar het betreffende netwerk voor uw In Aanmerking Komende Kaart en dat uw transactie betaald zal worden met de In Aanmerking Komende Kaart die u hebt geselecteerd.

  U bevestigt dat de Kaartgegevens die worden opgeslagen of verstrekt als gevolg van uw gebruik van de Visa Solution, worden aangeleverd door u of, in bepaalde rechtsgebieden, namens u door uw Issuer of een retailer of externe partij en dat ze persoonlijke financiële informatie bevatten. U mag In Aanmerking Komende Kaarten alleen gebruiken in verband met de Visa Solution als uw Issuer u beschouwt als de kaarthouder of geautoriseerde gebruiker en uw naam wordt weergegeven op de In Aanmerking Komende Kaart. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de volledigheid en juistheid van de Kaartgegevens en andere informatie die u opslaat bij de Visa Solution of verstrekt door gebruik te maken van de Visa Solution. U mag alleen geldige e-mailadressen en telefoonnummers gebruiken die uw eigendom zijn of door u beheerd worden. Hoewel Visa bepaalde validatiecontroles kan uitvoeren voor Kaartgegevens van Visa-kaarten, is Visa niet verantwoordelijk voor de juistheid van Kaartgegevens of de andere informatie die u verstrekt, met inbegrip van de vraag of de Kaartgegevens actueel en bijgewerkt zijn.

  De Visa Solution is geen bank- of betaalrekening en biedt geen krediet aan u of een retailer. Elke transactie die u met de Visa Solution uitvoert, wordt weergegeven op de rekening die betrekking heeft op de In Aanmerking Komende Kaart die u voor de transactie gebruikt. Betaling van die rekening is uitsluitend een kwestie tussen u en de Issuer van de In Aanmerking Komende Kaart.

  2. Belangrijke kennisgeving over uw transacties

  HOEWEL DE VISA SOLUTION DE TRANSACTIE VERGEMAKKELIJKT, IS VISA GEEN PARTIJ BIJ DE TRANSACTIE EN DE BETALING AAN OF VAN EEN RETAILER IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE VISA SOLUTION, MET INBEGRIP VAN DE AANKOOP OF RETOURNERING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN, IS UITSLUITEND EEN KWESTIE TUSSEN U EN DE RETAILER.

  ALS U EEN TERUGBETALING OF TERUGBOEKING NODIG HEBT VAN EEN TRANSACTIE DIE IS VOLTOOID MET BEHULP VAN DE VISA SOLUTION, MOET U CONTACT OPNEMEN MET DE TOEPASSELIJKE RETAILER EN/OF DE ISSUER VAN DE IN AANMERKING KOMENDE KAART DIE U VOOR DE TRANSACTIE HEBT GEBRUIKT. HOUD ER REKENING MEE DAT VISA GEEN PARTIJ IS BIJ DE TRANSACTIE, EN DAT VISA DUS NIET IN STAAT IS EVENTUELE PROBLEMEN MET DE TRANSACTIE OP TE LOSSEN.

  ALS U EEN GESCHIL HEBT MET EEN RETAILER OVER EEN TRANSACTIE DIE VERRICHT IS IN VERBAND MET DE VISA SOLUTION, BENT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK VOOR HET RECHTSTREEKS OPLOSSEN VAN HET GESCHIL MET DE RETAILER OF VIA UW ISSUER. VANWEGE DE MANIER WAAROP DE VISA SOLUTION WERKT IS VISA GEEN PARTIJ BIJ DE TRANSACTIE.

  3. Servicevoorwaarden

  De Visa Solution is mogelijk niet beschikbaar voor alle In Aanmerking Komende Kaarten. Bovendien kan Visa naar eigen oordeel In Aanmerking Komende Kaarten verwijderen uit de Visa Solution of voorkomen dat In Aanmerking Komende Kaarten voor de Visa Solution worden geactiveerd, en Visa kan ook te allen tijde de geschiktheid herzien van specifieke of algemene credit-, debet- en reloadable prepaidkaarten en andere kaarten of betaalmiddelen die In Aanmerking Komende Kaarten vormen.

  4. Geschiktheid

  De Visa Solution is alleen beschikbaar voor mensen die:

  1. inwoner zijn van één van de volgende rechtsgebieden: Andorra, Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Brazilië, Canada, de Kanaaleilanden, Chili, China (vasteland en Hongkong), Colombia, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Faeröer, Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Hongarije, India, Ierland, Isle of Man, Italië, Koeweit, Liechtenstein, Maleisië, Malta, Mexico, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Peru, Polen, Qatar, Roemenië, San Marino, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (inclusief hun grondgebieden) of Vaticaanstad, zoals elk rechtsgebied beschikbaar wordt gesteld (de "In Aanmerking Komende Rechtsgebieden");
  2. in hun rechtsgebied, provincie of woonplaats de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt;
  3. toegang hebben tot het internet op een computer of ander apparaat; en
  4. de kaarthouder of geautoriseerde gebruiker zijn van één of meer In Aanmerking Komende Kaarten, en naar behoren zijn geregistreerd met betrekking tot hun In Aanmerking Komende Kaartrekeningen.

  Toegang tot de Visa Solution vanuit een locatie waar dit illegaal of anderszins beperkt is, is verboden. Als uw rechtsgebied van verblijf verandert, moet u zich onmiddellijk voor de Visa Solution afmelden en u opnieuw aanmelden met uw nieuw rechtsgebied van verblijf als dat een In Aanmerking Komend Rechtsgebied is. Als uw nieuwe locatie geen In Aanmerking Komend Rechtsgebied is, kunt u zich opnieuw registreren wanneer de Visa Solution beschikbaar komt op uw nieuwe locatie.

  5. Registratie en beveiliging

  Als u ervoor kiest zich te registreren in, of een In Aanmerking Komende Kaart te activeren voor, de Visa Solution, gaat u ermee akkoord ons feitelijk juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en ons te informeren als er sprake is van wijzigingen in die informatie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat Visa geen aansprakelijkheid heeft in verband met of voortvloeiend uit uw nalatigheid om nauwkeurige informatie aan Visa door te geven, met inbegrip van uw nalatigheid om belangrijke informatie en updates over de Visa Solution te ontvangen. Als Visa redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie incorrect, onnauwkeurig of onvolledig is, kan Visa uw registratie in of gebruik van de Visa Solution opschorten of beëindigen en u het huidige of toekomstige gebruik van de Visa Solution (of enig gedeelte daarvan) weigeren.

  Als onderdeel van uw registratie moet u een gebruikersnaam aanmaken en in sommige rechtsgebieden is het mogelijk nodig om een wachtwoord aan te maken. Deze gegevens worden gebruikt om u te authenticeren wanneer u de Visa Solution gebruikt. Als u voor uw eigen bescherming een wachtwoord moet instellen, moet u een wachtwoord kiezen dat uniek is voor de Visa Solution en uw gebruikersnaam en wachtwoord onthouden en uw wachtwoord niet noteren op of met uw pc, tablet, mobiel apparaat of ander apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Visa Solution. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, indien van toepassing. Als u ervoor kiest om te worden onthouden op uw apparaat of browser, of uw gebruik van de Visa Solution te koppelen aan een digitale wallet, op een of meer apparaten, bent u bovendien verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid van en toegang tot dergelijke apparaten. Het is belangrijk dat u dit doet, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele verliezen die u lijdt door onbevoegd gebruik van uw In Aanmerking Komende Kaart en, afhankelijk van de omstandigheden, uw Issuer u verantwoordelijk kan houden voor onbevoegd gebruik van uw In Aanmerking Komende Kaartrekening. U stemt ermee in Visa onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, indien van toepassing, of In Aanmerking Komende Kaart in de Visa Solution, of als uw apparaat/apparaten waarop u hebt gekozen om te worden onthouden, of waarop u uw gebruik van de Visa Solution hebt gekoppeld aan een digitale wallet, verloren of gestolen is/zijn of er anderszins sprake is geweest van ongeoorloofde toegang, of enige andere feitelijke of potentiële inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw gebruik van de Visa Solution. Visa behoudt zich het recht voor om uw In Aanmerking Komende Kaarten te verwijderen van de Visa Solution, of uw gebruik van de Visa Solution op te schorten of te beëindigen en/of, als u een wachtwoord hebt, u erom te verzoeken uw wachtwoord te wijzigen, als Visa van mening is dat uw wachtwoord niet langer veilig is.

  U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw In Aanmerking Komende Kaarten in de Visa Solution, en om er zorg voor te dragen dat het gebruik van of de toegang tot de Visa Solution volledig met deze Voorwaarden in overeenstemming is.

  U bevestigt dat Visa een eenmalige toegangscode naar uw e-mail en/of mobiele telefoon kan sturen om te verifiëren dat u het bent wanneer u de Visa Solution gebruikt.

  We evalueren regelmatig de beveiligingsmaatregelen van de Visa Solution. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie die u via het internet verstuurt volledig veilig is.

  U kunt ervoor kiezen om de mogelijkheden op uw persoonlijke apparaat te gebruiken, zoals vingerafdrukken, gezichtsauthenticatie en/of de toegangscode van uw apparaat (“Wachtwoordsleutels”) in verband met de Visa Solution, indien beschikbaar gesteld door Visa. Op uw gebruik van Wachtwoordsleutels is de overeenkomst tussen u en de fabrikant van uw apparaat van toepassing. Uw vingerafdrukken, gezichtsauthenticatiegegevens en/of toegangscode van het apparaat verlaten uw apparaat niet. U kunt kiezen of u wel of geen gebruik wilt maken van Wachtwoordsleutels in verband met een betalingstransactie, en u kunt uw gebruik van Wachtwoordsleutels in verband met de Visa Solution uitschakelen door uw kaart los te koppelen of uw apparaat hier te verwijderen.

  6. Kaarthouderovereenkomsten

  Deze Voorwaarden houden geen enkele wijziging of andere aanpassing in van enige overeenkomst met uw Issuer met betrekking tot een In Aanmerking Komende Kaart (“Kaarthouderovereenkomst”). In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en uw Kaarthouderovereenkomst, gelden deze Voorwaarden inzake de relatie tussen u en Visa uitsluitend met betrekking tot de Visa Solution en geldt uw Kaarthouderovereenkomst wat betreft de relatie tussen u en uw Issuer. U bent ervoor verantwoordelijk om te waarborgen dat uw gebruik van de Visa Solution in overeenstemming is met enige Kaarthouderovereenkomst.

  7. Kosten, vergoedingen en belastingen

  U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het verwerven van hardware, apparaten, software, draadloze en internettoegang, andere dingen die u nodig hebt voor het gebruik van en de toegang tot de Visa Solution en eventuele bijbehorende vergoedingen, kosten of andere in rekening gebrachte bedragen. Sms- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. U bent ook uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele rente, vergoedingen, kosten of in rekening gebrachte bedragen verschuldigd aan de Issuer van de In Aanmerking Komende Kaarten die u gebruikt in verband met de Visa Solution en voor eventuele belastingen of belastingrapportageverplichtingen in verband met uw gebruik van de Visa Solution.

  8. Privacy

  Visa verwerkt uw persoonlijke informatie indien nodig om u de Visa Solution te verstrekken (zoals overeengekomen in deze servicevoorwaarden) en voor gerelateerde doeleinden beschreven in de wereldwijde Visa-privacyverklaring ("Privacyverklaring").  Raadpleeg voor meer informatie over hoe Visa en haar Aangesloten Bedrijven uw persoonlijke informatie verzamelen, beschermen en delen wanneer u de Visa Solution gebruikt, en over hoe u eventuele keuzes op het gebied van gegevensbescherming kunt maken, de wereldwijde Visa-privacyverklaring.

  Als u andere diensten gebruikt die worden beheerd door uw Issuer, een retailer of een andere externe partij (inclusief waar die diensten beschikbaar zijn via de Visa Solution), zijn er mogelijk afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing.

  De Visa Solution maakt gebruik van de functionaliteit voor automatisch invullen van Google om de ervaring van de Visa Solution te stroomlijnen.  Voor zover Google uw persoonlijke informatie verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met haar servicevoorwaarden en privacybeleid.

  U bent ervoor verantwoordelijk om de persoonlijke informatie die aan uw rekening is gekoppeld, toereikend en up-to-date te houden. 

  9. Eigendomsrechten

  Alle eigendomsrechten in de Visa Solution, inclusief Content, berusten bij Visa, haar Aangesloten Bedrijven en hun licentiehouders en zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief intellectueel eigendomsrechten) en internationale verdragen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk via deze Voorwaarden aan u worden verleend, worden behouden door Visa, haar Aangesloten Bedrijven en hun licentiehouders. Niets in deze Voorwaarden geeft u enig recht op het gebruik van één van de handelsmerken, servicemerken, logo's of andere aanduidingen van herkomst van Visa, haar Aangesloten Bedrijven of andere externe partijen. Een “Aangesloten Bedrijf” is een entiteit waarover Visa zeggenschap heeft, die zeggenschap uitoefent over Visa of waarmee Visa onder gezamenlijke zeggenschap staat.

  10. Licentieverlening

  Visa verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en anderszins niet-overdraagbare licentie om de Visa Solution te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden zolang u in de Visa Solution bent geregistreerd. Visa kan deze licentie naar eigen oordeel, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment opschorten, stopzetten of beëindigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, blijven voorbehouden aan Visa, haar Aangesloten Bedrijven of hun licentiegevers.

  11. Feedback

  Als u feedback of suggesties indient over de Visa Solution, mogen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting ten opzichte van u.

  12. Gebruikersgedrag

  U stemt ermee in dat u zult voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en andere wettelijke vereisten die betrekking hebben op uw gebruik van de Visa Solution. Daarnaast stemt u ermee in dat:
 • u de Visa Solution alleen zult gebruiken zoals toegestaan door de wet;
 • u de Visa Solution niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden;
 • u de beveiliging of werking van de Visa Solution of enig gedeelte van de Visa Solution niet zult hinderen of verstoren, of er anderszins misbruik van maken;
 • u niet zult proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de Visa Solution of delen van de Visa Solution die uitgesloten zijn van algemene toegang;
 • u de Visa Solution niet zult gebruiken op een manier die kan worden beschouwd als onjuist en/of lasterlijk, beledigend, vulgair, haatdragend, intimiderend, obsceen, grof, bedreigend, een schending van de privacy van een persoon of in strijd met de rechten van externe partijen;
 • u de Visa Solution in geen enkele vorm zult reproduceren, of de Visa Solution opslaan of opnemen in enig systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch, mechanisch of anderszins;
 • u de Visa Solution of enig gedeelte daarvan niet zult kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, commercieel exploiteren, wijzigen, decompileren, demonteren, distribueren, onderwerpen aan reverse-engineering of overdragen;
 • u geen apparaten, software of routines zult gebruiken die de goede werking van de Visa Solution verstoren of proberen te verstoren en/of geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op het Visa Solutionssysteem met zich meebrengt, zoals naar eigen oordeel bepaald door Visa; en
 • u zult voldoen aan allee andere vereisten, restricties of beperkingen die van tijd tot tijd door Visa of door uw Issuer worden opgelegd.

  13. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

  DE VISA SOLUTION, ZOWEL IN ZIJN GEHEEL ALS GEDEELTELIJK, MET INBEGRIP VAN ALLE DIENSTEN, WORDT VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN TITEL, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT HET VISA SOLUTIONSSYSTEEM VIRUSVRIJ IS OF DAT DE TOEGANG TOT DE VISA SOLUTION VRIJ ZAL ZIJN VAN ONDERBREKINGEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE VISA SOLUTION EN DE RESULTATEN EN PRESTATIES DAARVAN. 

  IN GEEN GEVAL EN OP GROND VAN GEEN ENKELE RECHTSGROND, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZIJN VISA EN HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN, EN AL HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, KLANTEN, LEDEN, WERKNEMERS OF GEAUTORISEERDE AGENTEN (GEZAMENLIJK DE “VISA-PARTIJEN” GENOEMD) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, CLAIMS OF VERLIEZEN (MET INBEGRIP VAN COMPENSERENDE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, STRAF- OF VOORBEELDSCHADE), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN KRACHTENS WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VISA SOLUTION EN/OF DEZE VOORWAARDEN, ZELFS INDIEN EEN VISA-PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, CLAIMS OF VERLIEZEN. 

  ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORAFGAANDE, ZIJN DE VISA-PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE EXTERNE PARTIJ VOOR: (I) UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VISA-OPLOSSING OM WELKE REDEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN DE WEIGERING VAN UW ISSUER OM EEN TRANSACTIE TE AUTORISEREN, OF VAN EEN RETAILER OM DEZE TE ACCEPTEREN; (II) ALLE GOEDEREN, SERVICES OF INFORMATIE AANGEKOCHT OF ONTVANGEN IN VERBAND MET DE VISA-OPLOSSING, MET INBEGRIP VAN UW VERZUIM DERGELIJKE GOEDEREN, SERVICES OF INFORMATIE TE ONTVANGEN OF ONVERMOGEN DEZE TE RETOURNEREN; (III) GESCHILLEN TUSSEN U EN EEN RETAILER; (IV) ELKE ONNAUWKEURIGHEID, ONVOLLEDIGHEID OF VERKEERDE INFORMATIE IN DE INFORMATIE VERSTREKT VIA DE VISA-OPLOSSING, INCLUSIEF DOOR UW ISSUER OF ANDERE EXTERNE PARTIJEN AANGELEVERDE INFORMATIE; (V) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF WIJZIGING OF VERLIES VAN, UW OVERDRACHTEN, GEGEVENS OF OVERIGE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD, OPGESLAGEN OF VERZONDEN GERELATEERD AAN DE VISA-OPLOSSING; (VII) FOUTEN, SYSTEEMONDERBREKINGEN, NETWERK- OF SYSTEEMSTORINGEN, BESTANDSCORRUPTIE OF SERVICEONDERBREKINGEN; OF (VIII) ENIG ANDER GEBRUIK DOOR U VAN DE VISA-OPLOSSING. BOVENDIEN ZIJN DE VISA-PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN IN DEZE VOORWAARDEN ALS GEVOLG VAN, DIRECT OF INDIRECT, HET FALEN VAN APPARATUUR, OVERDRACHTS- OF LEVERINGSPROBLEMEN, OF EEN INDUSTRIEEL GESCHIL, OORLOG, NATUURRAMP, TERRORISTISCHE DAAD, EXPLOSIE, OVERMACHT OF ENIG ANDERE GEBEURTENIS WAAROVER WIJ GEEN ENKELE CONTROLE HEBBEN. 

  NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERSLUIDENDE BEPALING HIERIN, ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VAN DE VISA-PARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT EEN GESCHIL TE ALLEN TIJDE BEPERKT BLIJVEN TOT EEN BEDRAG VAN (A) HET DAADWERKELIJK DOOR U GELEDEN VERLIES OF (B) 100 USD, AFHANKELIJK VAN WELKE VAN DEZE TWEE BEDRAGEN HET LAGERE BEDRAG IS. 

  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET AFWIJZEN, UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN BEPAALDE GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR ENKELE VAN DE BOVENSTAANDE VRIJWARINGEN, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VISA-PARTIJEN BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VISA-PARTIJEN UIT VOOR (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR HAAR NALATIGHEID, (B) FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OF (C) ENIGE AANGELEGENHEID WAARVOOR HET DE VISA-PARTIJEN BIJ WET VERBODEN IS AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN OF DEZE TE TRACHTEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.

  14. Geen onderschrijvingen; Geschillen met retailers

  Visa onderschrijft of sponsort niet, en is niet verantwoordelijk voor: (i) Issuers of exploitanten van betalingsnetwerken of digitale wallets of andere externe partijen die helpen de betaalervaring te vergemakkelijken of waar u mogelijk gebruik van maakt in verband met Visa Solution; (ii) de in verband met de Visa Solution gekochte goederen of diensten of in verband met de Visa Solution verrichte transacties; (iii) het honoreren of uitvoeren van gekochte goederen of diensten of transacties in verband met de Visa Solution; en (iv) de handelaren van wie de goederen of diensten kunnen worden gekocht of waarmee een transactie wordt uitgevoerd in verband met de Visa Solution.

  15. Websites van externe partijen, content en bronnen

  De Visa Solution kan toegankelijk zijn via externe partijen die helpen de transactie-ervaring te vergemakkelijken, met inbegrip van hun websites, domeinen of toepassingen, en stelt u mogelijk in staat om door te linken naar of toegang te krijgen tot directe verbindingen met dergelijke externe partijen of websites, content en bronnen van externe partijen, met inbegrip van sociale media. U bevestigt dat Visa geen controle heeft over en niet noodzakelijkerwijs instemt met de zienswijzen, meningen of content van dergelijke externe partijen of hun websites, domeinen, toepassingen, content of bronnen, die beschikbaar worden gesteld door bedrijven of personen anders dan Visa. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Visa niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites, domeinen, applicaties, content of bronnen. Verder bevestigt u dat Visa niet aansprakelijk is jegens u voor verlies of schade die door u wordt geleden ​​als gevolg van deze externe partijen, inclusief websites, domeinen, applicaties, content of middelen van externe partijen, inclusief verliezen of schade die worden geleden in verband met aankopen die zijn verwerkt via de Visa Solution.

  16. Wijziging van de Visa Solution en deze Voorwaarden; Beëindiging

  Visa kan naar eigen oordeel en op elk moment met of zonder kennisgeving aan u enige of alle aspecten van de Visa Solution, inclusief de beschikbaarheid van enig deel van de Visa Solution tijdelijk of permanent opzeggen, wijzigen, aanpassen, opschorten, verbeteren of opheffen, en u gaat ermee akkoord dat Visa niet aansprakelijk is jegens u of externe partijen als gevolg van het nemen van één van deze maatregelen. Uw voortgezet gebruik van de Visa Solution nadat er wijzigingen, aanpassingen of verbeteringen zijn aangebracht in een of alle aspecten van de Visa Solution zal worden opgevat als uw acceptatie van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of verbeteringen, en van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de Visa Solution waaraan dergelijke wijzigingen, aanpassingen of verbeteringen zijn gedaan/aangebracht.

  Als u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, mag u de Visa Solution niet gebruiken. Visa behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Voorwaarden naar eigen oordeel te wijzigen. Visa kan deze Voorwaarden wijzigen door een nieuwe versie te publiceren waarvan wij denken dat deze redelijk is onder de dan geldende omstandigheden, met inbegrip van een dergelijke kennisgeving op onze Website of een andere website die wordt onderhouden om de Visa Solution te leveren. We zullen altijd de meest recente versie van deze Voorwaarden op de website plaatsen. De meest recente wijzigingsdatum wordt hieronder aangegeven met de datum “Laatst bijgewerkt”. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, houdt uw voortgezette gebruik van of deelname aan de Visa Solution na een dergelijke wijziging uw acceptatie in van deze gewijzigde Voorwaarden.

  U kunt uw gebruik van de Visa Solution op elk moment beëindigen, ook als u niet tevreden bent met de wijzigingen die wij in de Voorwaarden aanbrengen. U kunt zich afmelden bij de Visa Solution door de instructies te volgen in het gedeelte Klantenservice van de website van de Visa Solution. Visa kan uw toegang tot of gebruik van de Visa Solution op elk moment, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving aan of verplichting jegens u opschorten, staken of beëindigen (i) als u één van deze Voorwaarden schendt of (ii) om enige andere commercieel redelijke reden, naar eigen oordeel van Visa. Visa is niet aansprakelijk jegens u voor een onderbreking, beëindiging, wijziging of aanpassingen van uw gebruik van of toegang tot de Visa Solution. Bij beëindiging blijft u aansprakelijk voor alle betalingen en andere verplichtingen die u onder deze Voorwaarden bent aangegaan.

  17. Algemene voorwaarden

  1. Kennisgevingen.
   U stemt ermee in dat Visa u kennisgevingen en andere bekendmakingen in verband met de Visa Solution kan verstrekken via e-mail, berichten op de Website of andere vormen van elektronische communicatie. Alle elektronische mededelingen van ons naar u worden beschouwd als “schriftelijke” mededelingen en worden geacht aan u te zijn verstrekt op de datum van ontvangst of vijf dagen vanaf de datum van verzending of publicatie. We zijn niet verplicht om u aanvullende mededelingen op papier te verstrekken met betrekking tot uw gebruik van de Visa Solution.
   Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u uw e-mails regelmatig op berichten van ons controleert. U moet ervoor zorgen dat e-mails van ons op uw e-mailaccount niet worden geblokkeerd, en dat het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt actueel is. Daarnaast machtigt u ons om te handelen in overeenstemming met alle instructies die u elektronisch aan ons verstrekt.
   U moet een gebruikersnaam voor de Visa Solutionrekening hebben om elektronisch toegang te krijgen tot informatie of om activiteiten uit te voeren met betrekking tot uw Visa Solutionrekening.
  2. Afstandsverklaring.
   Indien wij nalaten of vertraagd handelen om een ​​bepaling of recht in deze Voorwaarden uit te oefenen of te handhaven, mag dit niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van deze bepaling of dit recht.
  3. Volledige overeenkomst.
   Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Visa en u met betrekking tot uw gebruik van de Visa Solution.
  4. Scheidbaarheid.
   U en Visa komen overeen dat indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie onwettig, onjuist of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht (inclusief van rechtswege), dan wordt deze bepaling geacht te worden afgescheiden van deze Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen.
  5. Interpretatie.
   Kopteksten en onderschriften zijn alleen voor het gemak en worden niet geacht te zijn opgenomen voor interpretatiedoeleinden. Woorden zoals “hiervan,” “hierin” en “hieronder” betekenen en verwijzen naar al deze Voorwaarden, in plaats van een bepaald deel daarvan. De term “met inbegrip van” betekent “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Bij gebruik hierin hebben woorden in het enkelvoud tevens betrekking op het meervoud en woorden in het meervoud tevens betrekking op het enkelvoud, en is het gebruik van een geslacht van toepassing op alle geslachten.
  6. Relatie tussen de partijen.
   Niets in deze Voorwaarden mag zo worden uitgelegd dat er een joint venture-, partnerschaps-, werkgelegenheids- of agentschapsrelatie uit ontstaat tussen u en Visa, en u bent niet bevoegd om namens Visa verplichtingen aan te gaan of verklaringen af te leggen.
  7. Schadeloosstelling.
   Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in de Visa-partijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor enig(e) verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schadevergoeding, boete en kosten als gevolg van, in verband met of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden.
  8. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
   Voor zover maximaal toegestaan door de wet, komen u en Visa overeen dat:
   1. als u een inwoner bent van een ander in aanmerking komend rechtsgebied dan het in H (b.) hieronder vermelde, is de volgende bepaling met betrekking tot arbitrage en het toepasselijk recht van toepassing:
    DIT GEDEELTE BEVAT EEN ARBITRAGEBEPALING. LEES DEZE BEPALING ZORGVULDIG DOOR. HIERIN WORDT BEPAALD DAT ELKE CLAIM MET BETREKKING TOT DE VISA SOLUTION OF DEZE VOORWAARDEN MIDDELS BINDENDE ARBITRAGE MOET WORDEN OPGELOST. BIJ ARBITRAGE HEBBEN U NOCH VISA HET RECHT OM CLAIMS VOOR DE RECHTER TE BRENGEN OF ER MIDDELS JURYRECHTSPRAAK OVER TE LATEN BESLISSEN. CLAIMS MOGEN ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT. HET RECHT OP ONTDEKKING VOOR DE HOORZITTING EN HET RECHT OM IN BEROEP TE GAAN NA DE HOORZITTING ZIJN BEPERKT, MAAR DE ARBITER KAN SCHADEVERGOEDING EN COMPENSATIE TOEKENNEN ZOALS TOEGESTAAN KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN.
    Elk(e) geschil, rechtsvordering, claim of strijdpunt dat voortvloeit uit of verband houdt met de Visa Solution of deze Voorwaarden, waaronder de totstandkoming, interpretatie, schending, prestatie, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid van deze Voorwaarden, de geldigheid en handhaving van deze bepaling, en het besluit over de reikwijdte of toepasbaarheid van de overeenkomst die bij arbitrage afgehandeld wordt (in dit artikel H(a) een “Geschil” genoemd) die aan arbitrage kan worden onderworpen, wordt uitsluitend opgelost op grond van de proces- en arbitrageclausule in dit gedeelte. Eventuele geschillen tussen u en Visa worden opgelost door middel van bindende arbitrage; met dien verstande dat, indien u een inwoner van de VS bent, u claims voor een kantongerecht kunt brengen (indien uw claims in aanmerking komen). Deze arbitrageclausule is alleen van toepassing op Geschillen met Visa met betrekking tot de Visa Solution. Als u een geschil hebt met de Issuer van uw In Aanmerking Komende Kaart, moet u dat geschil oplossen met uw Issuer.
    Elke arbitrage tussen u en Visa wordt uitgevoerd door JAMS, als u in de Verenigde Staten woont in overeenstemming met zijn Comprehensive Arbitration Rules en als u buiten de Verenigde Staten woont volgens de International Arbitration Rules van JAMS, voor zover deze regels niet in strijd zijn met deze bepaling. U kunt een kopie van deze regels verkrijgen door contact op te nemen met JAMS via 1-800-352-5267, door te schrijven naar JAMS op 620 8th Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 of online via www.jamsadr.com of www.jamsinternational.com/.
    ELKE CLAIM ZAL OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT. DAT BETEKENT DAT HET ZOWEL U ALS VISA VERBODEN IS OM DEEL TE NEMEN AAN CLAIMS DOOR OF TEGEN ANDEREN IN ARBITRAGE OF OM DEZE TE CONSOLIDEREN, TENZIJ ZOWEL U ALS VISA DAAR SCHRIFTELIJK AKKOORD VOOR GEVEN, WAARBIJ TEVENS GELDT DAT HET ZOWEL U ALS VISA VERBODEN IS OM IN COLLECTIEF VERBAND CLAIMS AAN EEN ARBITER VOOR TE LEGGEN, HETZIJ ALS VERTEGENWOORDIGER, HETZIJ ALS LID VAN EEN COLLECTIEF IN HET KADER VAN EEN COLLECTIEVE VORDERING. DOOR DEZE VOORWAARDEN AAN TE GAAN, DOEN U EN VISA ELK AFSTAND VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEF PROCES. De arbitrage zal plaatsvinden voor één arbiter. De arbitrage zal (i) telefonisch, online en/of uitsluitend op schriftelijke stukken worden uitgevoerd, waarbij de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage begint en (ii) er zal geen sprake zijn van een persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen, tenzij wederzijds anders overeengekomen door de partijen. De arbiter wordt door u en Visa onderling overeengekomen. Als u en Visa niet tot een akkoord kunnen komen over een arbiter, wordt de arbiter aangesteld volgens de procedures van JAMS. Als er om welke reden dan ook een geschil in de rechtbank komt in plaats van in een arbitrage, zien u en Visa beide af van het recht op juryrechtspraak.
    U mag ervoor kiezen om een advocaat in te huren, maar dat is niet verplicht. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen advocatenhonoraria en -kosten, tenzij toegekend door de arbiter onder de toepasselijke wetgeving. De partij die de arbitrage initieert, betaalt de indieningskosten (tenzij anders bepaald door JAMS vanwege een hardheidsclausule). Visa zal alle andere administratie-, zaakvoerings- en arbitragevergoedingen in verband met de arbitrage voorschieten door rechtstreeks aan JAMS te betalen. Aan het einde van de arbitrage kunnen de door Visa betaalde vergoedingen worden verdeeld tussen u en Visa volgens de aanwijzing van de arbiter in overeenstemming met de procedures van JAMS.
    Alle geschilpunten worden door de arbiter beslist, met inbegrip van kwesties met betrekking tot de reikwijdte en uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling. Elk besluit van de arbiter is definitief. Het oordeel over de toekenning kan worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. Deze clausule belet de partijen niet om bij een rechtbank binnen hun rechtsgebied voorlopige rechtsmiddelen aan te wenden ter ondersteuning van de arbitrage. De aansprakelijkheid van Visa is beperkt zoals beschreven in artikel 13 hierboven, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
    Deze Voorwaarden en de rechten van de partijen hierin worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware, met uitsluiting van collisie- of rechtskeuzeregels.
    Indien de arbitragebepaling in dit gedeelte niet afdwingbaar wordt bevonden, of indien de afstandsverklaring van het recht op collectieve actie om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt bevonden in een geval waarin beschuldigingen in het kader van een collectieve actie zijn gedaan, dan zijn de bepalingen met betrekking tot toepasselijk recht en forumkeuze zoals beschreven in H (b.) hieronder van toepassing.
    Het overige gedeelte van dit artikel is van toepassing op inwoners van de Verenigde Staten:
    De arbiter kan geen strafrechtelijke schade of voorbeeldschade toewijzen, behalve zoals vereist door de wet, of enige rente voorafgaand aan de toekenning. Ook mag de arbiter geen incidentele, indirecte of gevolgschade toekennen, met inbegrip van schade voor gederfde winst of schade die door externe partijen wordt geleden. De geboden maatregel kan geen gevolgen hebben voor andere gebruikers van de Visa Solution. De partijen erkennen dat deze Voorwaarden een bewijs vormen van een transactie waarbij sprake is van handel tussen staten. Niettegenstaande de bepaling in het vorige gedeelte met betrekking tot het toepasselijke materieel recht, wordt elke arbitrage die is uitgevoerd in het kader van de Voorwaarden en deze sectie onderworpen aan de Federal Arbitration Act (9 U.S.C., Sectie 1-16).
   2.  als u een inwoner bent van (i) Argentinië, Brazilië, Canada of een In Aanmerking Komend Rechtsgebied in Europa, (ii) een In Aanmerking Komend Rechtsgebied waarin de arbitragebepaling in paragraaf (1.) in het bovenstaande niet afdwingbaar wordt bevonden, of (iii) een ander In Aanmerking Komend Rechtsgebied waarin de afstand van rechten op collectieve rechtsvordering om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt bevonden in een geval waarin er beschuldigingen in het kader van een collectieve rechtsvordering zijn gedaan, dan geldt het volgende: (x) eventuele geschillen, vorderingen of rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Visa Solution worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het In Aanmerking Komende Rechtsgebied. Elke verplichte wetgeving inzake consumentenbescherming blijft van toepassing.
  9. Overdracht.
   U mag deze Voorwaarden, bij wet of anderszins, niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Visa. Visa behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de rechten en verplichtingen op grond daarvan over te dragen aan externe partijen zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van u. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze Voorwaarden bindend zijn voor, ten goede komen aan en uitvoerbaar zijn tegenover u en uw respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. U kunt uw gebruik van de Visa Solution op elk gewenst moment beëindigen, ook als u niet tevreden bent met onze overdracht van deze Voorwaarden.
  10. Landspecifieke bepalingen.

  K. Overleving.
  Ondanks de beëindiging van deze Voorwaarden blijven deze Voorwaarden van toepassing op elk gebruik van de Visa Solution door u voorafgaand aan de beëindiging. Alle artikelen van deze Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, zullen ook na beëindiging van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Visa Solution blijven bestaan, inclusief maar niet beperkt tot het gedeelte Geschillenbeslechting en Toepasselijk recht.

  L. Neem contact met ons op.
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de Visa Solution, bezoek dan het gedeelte “Veelgestelde vragen” op de Website. Als de veelgestelde vragen geen antwoord geven op uw vraag of uw zorg niet wegnemen, kunt u per post contact met ons opnemen via Visa U.S.A. Inc., Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, VS, of stuur ons een e-mail.

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2024

© 2024 Visa. Alle rechten voorbehouden.


Visa Klantenservice

Privacyverklaringen

Klantenservice