Visa sponsorships – verbonden met de evenementen die de hele wereld verbinden

Onze partnerships, kunnen mensen over de hele wereld samenbrengen en zijn de katalysator om ons verder te brengen. Visa sponsort iconische evenementen die mensen over de hele wereld inspireren.

Visa and Worldwide Olympic and Paralympic partner logo.

Mikaela Shiffrin, Team Visa - ©Getty Images – Alle rechten voorbehouden

Visa Logo and FIFA Women's World Cup 2023 logo with byline "Worldwide Partner of thee FIFA Women's World Cup 2023".

Visa and NFL logo.