Visa Privacy Center

Visa waardeert uw vertrouwen en respecteert uw privacy. Dit Privacy Center helpt u te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. U vindet er ook links die u helpen uw privacyrechten uit te oefenen en uw privacykeuzes te beheren.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.