Visa-privacycenter

Visa waardeert uw vertrouwen en respecteert uw privacy. Dit privacycenter helpt u te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. U vindt er ook links om uw privacyrechten uit te oefenen.

Wereldwidde privacyverklaring

In onze weewldwijde privacyverklaring wordt beschreven hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken.
We hebben ook een Visa-cookieverklaring die ons beleid uitlegt ten aanzien van cookies, tags en vergelijkbare soorten online gegevens die we verzamelen.

Hoewel het wereldwijde privacyprogramma van Visa alle informatie beschermt die we verzamelen en gebruiken, hebben sommige Visa-producten en -platforms hun eigen privacyverklaringen. Deze verklaringen weerspiegelen de bedrijfsspecifieke vereisten die van toepassing zijn. Lees de privacyverklaringen die op onze websites en platforms zijn gepubliceerd wanneer u zich aanmeldt.

Om een verzoek in te dienen om privacyrechten uit te oefenen krachtens de toepasselijke wetgeving, gaat u naar het Visa-privacyportal.


Contact met het Global Privacy Office van Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.