Uitgaven met Visa stijgen in Europa naar één op iedere acht euro

Visa tekent eerste V PAY-overeenkomst in Nederland met SNS Bank. Eén triljoen euro bestedingen met Visa-betaalkaarten in Europa in de twaalf maanden voorafgaand aan september 2010.

Visa populairste betalingssysteem van Europa

Amsterdam, 18 januari 2011 – De bestedingen op Visa-betaalkaarten in Europa zijn in 2010 gestegen met meer dan zestien procent, tot meer dan één triljoen euro. Dat maakt Visa Europe vandaag bekend. Dat betekent dat de consument in Europa van elke acht euro er één via een Visabetaalkaart uitgeeft. In 2009 was dat nog één op negen euro.

Continue groei van Visa Debet

Het merendeel van de consumenten geeft de voorkeur aan debet betaalkaarten als betaalmethode. Die voorkeur blijkt uit de uitgavengroei van meer dan 70% met een Visa debet betaalkaart, en een groei van bijna twintig procent aan bestedingen en negen procent aan transacties vergeleken met vorig jaar. Het aantal Visa debet betaalkaarten is met meer dan twaalf procent gegroeid. Daaronder zijn veertien miljoen V PAY-kaarten, de exclusieve SEPA ‘chip en PIN only’ kaart van Visa Europa.

Bij de presentatie van de resultaten in Frankfurt stelde Peter Ayliffe, Chief Executive van Visa Europa:

“Wij hebben twee mijlpalen bereikt: in Europa wordt nu één op de acht euro aan bestedingen gedaan via een Visa-betaalkaart. Daarnaast passeerde het totaalbedrag aan bestedingen met Visa op verkooppunten de grens van één triljoen euro. Dat laat zien hoezeer Visa is uitgegroeid tot het populairste betaalsysteem van Europa. Dit succes bereikten we dankzij de kwaliteit van onze dienstverlening aan consumenten, detailhandelaars, overheden en banken in Europa."

“Van cruciaal belang voor de kwaliteit van deze dienstverlening zijn onze investeringen in technologie eninnovatie, een bedrag van in totaal één miljard euro over de afgelopen zes jaar. De helft daarvan is besteed aan de bouw van het snelste en betrouwbaarste interbancaire transactieverwerkingssysteem van Europa, dat in 2010 zo’n tien miljard transacties heeft verwerkt. Dat is een groei van dertig procent op jaarbasis. De andere helft investeerden we in de ontwikkeling van innovatieve betaaltechnologieën in chip en PIN, contactloze- en mobiele betaalapplicaties en e-commerce.”

Eerste V PAY betaalkaarten in Nederland

Voor Visa Nederland staat 2011 in het teken van de introductie van de eerste V PAY debet betaalkaarten in Nederland. Michiel Wielhouwer, Country Manager Benelux: "Wij zijn verheugd te melden dat we een V PAY–overeenkomst hebben ondertekend met SNS Bank. Met deze overeenkomst is de SNS Bank de eerste Nederlandse bank die V PAY kaarten aan gaat bieden op de Nederlandse markt. We verwachten de eerste kaarten in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast zijn we natuurlijk trots op de positieve resultaten over 2010. Het bestempelt nogmaals het vertrouwen dat de Nederlandse consument heeft in Visa.”

Rob Langezaal, directielid SNS Bank: "De introductie van V PAY bij SNS Bank - als eerste bank in Nederland - betekent dat wij niet langer van één aanbieder afhankelijk zijn. Bovendien betekent het dat er concurrentie komt op de markt voor betaalpassen. Die concurrentie zal in onze ogen leiden tot voordelen zowel voor onze klanten als voor SNS Bank."

Fraude en veiligheid

Het succes van chip- en PIN-technologie heeft in hoge mate bijgedragen aan het dalende fraudecijfer op Visa-betaalkaarten in 2010; de fraude-omzetverhouding daalde met veertien procent tot 0,049 procent.

De fraude is het laagst in de landen waar chip en PIN al zijn ingevoerd. De fraude via e-commerce daalt doordat kaartverstrekkers en detailhandelaren steeds meer gebruikmaken van Verified by Visa. Via Visa Europa’s verwerkingscapaciteit worden nog meer initiatieven ter preventie van fraude ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is real time risk scoring. Dit systeem analyseert en beoordeelt het risico van kaarttransacties op het moment dat ze plaatsvinden. Het nieuwe systeem heeft bijgedragen aan een toename van 28 procent in de opsporing van frauduleuze transacties.

Financiële cijfers

Visa Europa, een coöperatie zonder winstoogmerk die tegen lage kosten werkt, heeft in 2010 in totaal 879 miljoen euro aan opbrengsten geboekt. Na aftrek van vergoedingen aan haar leden van 158 miljoen euro, levert dit een overschot vóór belastingen op van 76 miljoen euro. Dit bedrag is door de organisatie gebruikt ter aanvulling van het kapitaal en de reserves, die daarmee toenamen tot 574 miljoen euro.

Peter Ayliffe: “Ondanks het onzekere economische klimaat in 2010, hebben Visa Europa’s krachtige aanbod en onze voortdurende investeringen in technologie gezorgd voor een aanhoudende groei van het gebruik van Visa-betaalkaarten in Europa. De afgelopen tien jaar is het aandeel van Visa Europa in de consumentenuitgaven meer dan verdubbeld: van 5,6 procent naar 12,5 procent. In 2011 zal Visa Europa zich inspannen om nog meer uit te groeien tot het voorkeursbetaalmiddel van steeds meer Europese consumenten.”